MUDr. Pavel Kukla, stomatologická praxe

Je určena několika faktory. Především naše ordinace myslí za pacienty – hlídá termíny návštěv, informuje o nutnosti návštěv, pacient si přitom sám může vybrat, jakým kanálem chce být informován. K dispozici máme e-mail, SMS a telefon. Četnost prohlídek pochopitelně závisí na aktuálním zdravotním stavu pacienta. Vedeme podrobnou elektronickou databázi pacientů, do které lékař při každé návštěvě zapisuje veškeré údaje a na základě těchto údajů jsou pacienti zváni k dalším prohlídkám. Dalším faktorem systematické prevence je používání speciálních léčebných postupů a materiálů, které předchází především kazivosti zubů a onemocnění dásní. Při snaze o předcházení tvorby zubního kazu natíráme zuby speciálním nátěrem, ze kterého přejdou specifické látky (především fluoridy) přímo do skloviny zubu (používá se především u dětí). U dospělých aplikujeme nátěr, který omezuje tvorbu zubního plaku a tím předchází vzniku kazu (účinnost cca. šest měsíců). Naší jednoznačnou výhodou je časová dostupnost ošetření. Zatímco v  jiných ordinacích se objednává měsíc nebo dva dopředu, u nás je maximální čekací doba jeden týden.