MUDr. Pavel Kukla, stomatologická praxe

MUDr. Pavel Kukla
Narozen: 29. 3. 1958

Vzdělání: Lékařská fakulta Universita Karlova v Plzni – promoce 1983

Atestace: 1986 – atestace I. stupně v oboru všeobecné stomatologie

Pracovní zařazení:
1985 - 89 - Praktický zubní lékař
- SÚNZ v Praze (SANOPZ)
1990 - 93 - Nemocnice Na Homolce
1994 - 99 - Soukromá zubní ordinace
(Nemocnice Na Homolce)
1999 - 05 - Stomatologická praxe
- Poliklinika Na Národní

Kurzy, certifikáty:
1987 – Kurz výpočetní techniky a programování
1988 - Kurz nástavbové všeobecné stomatologie
1994 - Certifikát na dentální implantáty – Impladent

Vědecká činnost:
1986 – 1993 - výzkumná činnost v oblasti informatiky
a výpočetní techniky (řešitel resortního úkolu Ministerstva
zdravotnictví) - vytvoření prvního stomatologického
programu v České republice - člen týmu pro přípravu
informačního systému ve stomatologii - výzkum
a použití nových výplňových materiálů ve stomatologii

Přednášky,publikace:
1986 - 1993 - bohatá přednášková činnost na odborných
stomatologických akcích v České a Slovenské republice.
Publikace v odborných časopisech - Praktické zubní
lékařství, Stomatologické zprávy
1993 - 1998 - osvětová činnost ve sdělovacích
prostředcích – Česká televize, Český rozhlas,
Vox, Evropa 2
od roku 1997 - prezentace na Internetu, konzultant
centrálního stomatologického serveru