MUDr. Pavel Kukla, stomatologická praxe

Použití znecitlivění při každém ošetření je u nás samozřejmostí. Používáme různé druhy anestetik a stejně tak různá dávkování, samozřejmě vždy taková, aby co nejlépe odpovídala náročnosti konkrétního výkonu. Existuje více druhů anestetik, od slabě koncentrovaných, která se neaplikují injekčně, až po silně koncentrovaná, která se používají při složitějších chirurgických výkonech. Navíc existují alternativy např. pro pacienty s alergiemi. Obecně lze říci, že najdeme anestetikum pro každého a nikdo se tedy nemusí bát nepříjemných pocitů či bolesti. Složité chirurgické výkony dokážeme provádět i v celkové anestezii, tzv. sedaci při vědomí. Tento způsob se provádí pouze za přítomnosti anesteziologa a potřebné lékařské techniky. Po ošetření se pacientovi aplikuje látka, která eliminuje účinky uspávacího prostředku a pacient může opustit ordinaci bez cizí pomoci. Je ale třeba podotknout, že hluboká sedace není k žádným stomatologickým výkonům vyloženě nutná a jedná se tedy především o komfortní benefit směrem k  extrémně citlivým či bojácným pacientům.