MUDr. Pavel Kukla, stomatologická praxe

Vysvětlíme vám postup léčby a zodpovíme všechny doplňující dotazy. Pacient se může na všechny zákroky připravit, protože přesně ví, co a jak se bude provádět, stejně tak ví, kolik návštěv ho ještě čeká a kdy přesně se jednotlivé dílčí úkony budou provádět. Systematickým informováním navíc získáváme důvěru pacienta, což je velmi důležité pro bezproblémové provádění některých zákroků a zejména u nových pacientů, kteří ještě nemají s ošetřením v naší ordinaci zkušenosti.